Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vũ Luyện Điên Phong Chương 2681 : Chúng ta làm bạn đi

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 2681 : Chúng ta làm bạn đi

Vũ Luyện Điên Phong Mạc Mặc 2121từ 2019-07-11 01:33:01

Hiện giờ nàng chủ động thừa nhận, làm cho Dương Khai dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng rung động không thôi.

Long tộc đó, đứng đầu vạn linh, dù là danh hiệu này có phần tự phong, nhưng quả thật không kém cạnh gì.

Thời kỳ thượng cổ, vô số thánh linh, nhưng vẫn lấy long phượng đứng đầu! Dù là hiện giờ, đa số thánh linh đã tuyệt diệt, Long

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn