Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 633 : Chương 633

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 633 : Chương 633

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1531từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 632
  Vương Lãng thản nhiên nói sau đó xoay người bỏ đi.
Sau đó Vương Lãng lại đi tới phủ đệ của Viên Hi, Viên Thượng, lời nói giống nhau như đúc. Chưa đến hai canh giờ sau khi Vương Lãng tới phúng viếng Viên Thiệu, tuyên bố tin tức Tào Tháo lui binh được truyền khắp toàn Nghiệp Thành.
- Đại công tử, Tào Tháo đột nhiên lui binh, tất nhiên là có mưu đồ, Đại

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn