Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng! Chương 72 : Dự thi

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 72 : Dự thi

Ngày đầu tiên dược sư thi đấu kết thúc, Phạn Linh Xu đi theo Lạc Từ đi vào mặt sau nghỉ ngơi khu, lần đầu tiên gần gũi gặp được Giang Thiếu Hâm.
Hắn nhiều lắm có mười bảy tám tuổi, tuổi trẻ phi dương, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, dẫn theo một cái đơn giản tay nải liền nói:
“Mộ cô nương, ta theo ngươi, ngươi sẽ không lại làm ta ở tại chùa Đại Giác đi.”
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn