Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 159 : 159

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 159 : 159

Editor: Tiểu Ly Ly.
Chuyện này, cuối cùng vẫn phải kinh động đến Phong Thanh Dương.
Hoặc là nói, cuối cùng hắn không thể ngồi yên mà không để ý tới nữa.
Có tin tức Thiên Âm liên quan tới Ma tộc, một người truyền giả, vạn người truyền thực. Cho tới bây giờ, từ trưởng lão cho tới đệ tử của Thái A, cũng đã nhận định Thiên Âm đến Thái A với mưu đồ bất chính.
Hơn nữa
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn