Trang chủ Ngôn Tình Cổ Đại Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! Chương 153 : Lưu lại kỷ niệm

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 153 : Lưu lại kỷ niệm

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Ngươi không biết đâu, ban đầu vì sư phụ Chưởng môn Vô Tư, ngay cả chức chưởng môn cũng đều bỏ, chỉ mong chạy tới Thái A để kết thành tiên lữ với sư phụ. Không ngờ ban đầu sư phụ cũng không biết sao lại không nhìn trúng người ta, rõ ràng đánh đuổi người đi về. Sau lần đó, dù Chưởng môn Vô Tư không lui tới Thái A nhiều lắm, nhưng nghe nói vẫn chưa bao giờ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn