Trang chủ > Tin tức > Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên Tàng Thư Các - tangthucac.com

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên Tàng Thư Các - tangthucac.com

09-04-2015 20:23:23

Để khôi phục mật khẩu trên Tàng Thư Các - tangthucac.com các bạn cần nhớ địa chỉ email đăng ký tài khoản của mình.

Muốn khôi phục mật khẩu các bạn làm theo hướng dẫn trong video dưới đây:

Truyện đề cử mới cập nhật