Trang chủ > Tin tức > Làm sao để đọc truyện trên TTC?

Làm sao để đọc truyện trên TTC?

22-03-2015 23:04:08

Bạn nên đăng ký một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của TTC.

Trong thời gian đầu ra mắt hệ thống, bạn có thể đọc miễn phí tất cả các truyện trên TTC.

Từ giao diện website hoặc application, hãy tìm cuốn truyện bạn yêu thích và chọn “Đọc” để trải nghiệm nội dung truyện đó.

Truyện đề cử mới cập nhật