Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1023 : Yêu Hoàng Chuông

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1023 : Yêu Hoàng Chuông

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3737từ 2014-02-18 11:44:35

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~ & ~ ------
Chương 1023: Yêu Hoàng Chuông
Dịch: Kẹo Đắng (A Kẹo)
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội
Theo tiếng cười to của Tiêu Viêm vang vọng khắp chân trời, cái tam sắc hỏa liên to bằng cái bồn nước trong bàn tay cũng mạnh mẽ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn