Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Cực Võ Quyển 5 - Chương 178 : Huyết Nhãn vs Huyết Nhãn

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 5 - Chương 178 : Huyết Nhãn vs Huyết Nhãn

Cực Võ Người Qua Đường Ất 1499từ 2019-07-12 00:15:14
Đại Hắc Thiên sau khi biến thân thực lực đã rất mạnh nhưng mà có một việc Đại Hắc Thiên tuyệt đối không ngờ được.
Đại Hắc Thiên sở hữu Sát Giới còn Vô Song cũng có Kiếm Giới thuộc về hắn.
Kiếm Giới của Vô Song cũng từ sát lục kiếm ý tạo thành, về một mặt nào đó không khác gì Sát Giới của đối phương cả, Kiếm Giới của Vô Song cũng lấy huyết nhãn làm hồn..
Thời
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn