Trang chủ Ngôn Tình Xuyên Không - Trọng Sinh Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên! Chương 172 : Bạn trai của tôi không phải là người (3)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 172 : Bạn trai của tôi không phải là người (3)

Edit: Ư Ư
Mỗi một đệ tử trong tiên tông đều có việc của bản thân mình. Nếu tu vi cao có thể sẽ được phái đi bảo vệ Kỳ Bảo Các, tu vi thấp thì có thể sẽ chăm sóc tiên thảo, theo tổ huấn, điều này phải làm để bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của mỗi đệ tử. Đương nhiên, nếu tu vi càng cao thì càng có thể đảm nhiệm những việc quan trọng hơn.
Tuy Bạch Tửu và Khương Đường
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn