Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1400 : Tướng Môn Quyền Hậu (10)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1400 : Tướng Môn Quyền Hậu (10)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nhiếp Chính Vương nhìn ra phía rèm một chút, không phản bác Tiểu Hoàng Đế, rõ ràng là tán đồng.
Hai vị đại nhân của Đại Lý Tự và Đốc Sát viện dồn dập lĩnh mệnh.
Cuối cùng Tiểu Hoàng Đế lấy ba vạn lượng bạc trắng của Sơ Tranh, phát cho người bắt được hung thủ.
Sau khi bãi triều, Tiểu Hoàng Đế và Sơ Tranh cùng nhau
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn