Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1398 : Tướng Môn Quyền Hậu (8)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1398 : Tướng Môn Quyền Hậu (8)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngày hôm sau Nhiếp Chính Vương trông thấy bách tính quỳ ở cửa ra vào, mời gã uống thuốc đầy đủ, khóe miệng co quắp một trận.
Nhiếp Chính Vương trước kia là một vương gia "suy nghĩ cho dân", mặc dù bây giờ nắm giữ triều đình, nhưng dân chúng cũng không rõ những thứ này lắm.
Vẫn cảm thấy Nhiếp Chính Vương là một vương gia
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn