Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Xích Quỷ Truyền Thừa Chương 23 : Cứu người

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 23 : Cứu người

Xích Quỷ Truyền Thừa Bạch Tiểu Minh 2436từ 2019-10-28 00:35:31
Sao khi nghe xong điện thoại của Huỳnh Giao, Đặng Lâm liền lập tức quay sang nhìn Đào Bá Ý và Bảo Hân, gương mặt đầy lo lắng nói: “Chú Ý! Con có việc gấp. Con xin phép đi trước nha chú”
“Việc gì mà gấp vậy Lâm? Hay là đợi ông nội tôi ra rồi hãy đi.” – Bảo Hân muốn Đặng Lâm chờ ông nội mình ra ngoài kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đi.
“Việc gấp lắm, có người bạn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn