Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Xích Quỷ Truyền Thừa Chương 17 : Bạch Thương – Thanh Mộc Kiếm

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 17 : Bạch Thương – Thanh Mộc Kiếm

Xích Quỷ Truyền Thừa Bạch Tiểu Minh 3168từ 2019-10-20 19:10:49
Vừa bước vào nhà, Đặng Lâm liền quăng viên đá vào hổ phách không gian. Bởi vì bên trong hòn đá này là thứ đồ vật mà bây giờ Đặng Lâm chưa thể sử dụng ngay được.
Nhất định phải tu luyện lên Trúc cơ Hậu kì cộng thêm vài giọt nước Huyền Lam thì mới có thể sở dụng đến vật kia.
Sáng hôm sau, Hắc Báo gọi điện báo hôm nay vật liệu được chuyển đến, bảo Đặng Lâm chuẩn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn