Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Xà Lang Quân Chương 9 : Thứ 85 lễ

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 9 : Thứ 85 lễ

Xà Lang Quân Lê Tinh 10748từ 2014-06-28 20:58:37
Chi Lan cười khổ, tự giễu nói: "Ta còn muốn như thế nào đây? Hắn gạt tâm ta, làm nhục thân thể của ta, dùng tính mạng của Hạc Nhi cùng tướng công của ta để uy hiếp ta, hắn muốn ta ăn, ta liền ăn, hắn muốn ta uống, ta liền uống, ta đã mềm yếu đến mức này, hắn còn có gì không hài lòng? Nếu như hắn thật lòng đối với ta, ta…ta cũng sẽ không..."
"Công
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn