Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vũ Luyện Điên Phong Chương 2690 : Ngươi dám có ý kiến gì

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 2690 : Ngươi dám có ý kiến gì

Vũ Luyện Điên Phong Mạc Mặc 2602từ 2019-07-11 01:33:02

Gia chủ Cung gia nhìn xung quanh, nói: - Hơn nữa dường như đây không chỉ có một trận pháp Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận, mà còn có một bộ trận pháp khác xâu chuỗi trong đó.

- Trận trong trận! Người vừa lên tiếng sắc mặt trầm xuống. Cho dù không tinh thông trận pháp, mọi người cũng biết trận trong trận là khái niệm gì, đó là loại hình trận pháp so với hai tòa

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn