Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vũ Luyện Điên Phong Chương 2689 : Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 2689 : Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận

Vũ Luyện Điên Phong Mạc Mặc 2524từ 2019-07-11 01:33:01

Trận pháp cấm chế trong phòng bao số 13 vẫn còn hoàn hảo không hư hại gì, cho nên thần niệm của mọi người đều bị ngăn cản bên ngoài, không thể dò xét được tình huống bên trong, nhưng đoạn đối thoại kia lại là truyền vào tai mọi người vô cùng rõ ràng.

Chỉ nghe tên Đế Tôn Cảnh trong phòng số 13 cầu xin không xong, dường như đang muốn liều chết phản kháng,

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn