Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vũ Luyện Điên Phong Chương 2450 : Ta đẹp trai như vậy.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 2450 : Ta đẹp trai như vậy.

Vũ Luyện Điên Phong Mạc Mặc 2538từ 2019-06-09 02:24:07

- Phệ Thiên Đại Đế năm đó vì để bất tử, cũng từng đi tìm Bất Lão Thụ, thậm chí ông ta phá mở thông đạo giới diện, đi qua vô số Tinh Vực vị diện phía dưới, mà mỗi một Tinh Vực ông đi qua đã cắn nuốt vô số tinh tu luyện ông gặp, sinh linh đồ thán, cũng chính vì nguyên nhân này, mới chọc cho nhân thần cùng phẫn nộ, người người oán trách! Tề Hải bình thản nói: - Bất quá đáng

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn