Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vũ Luyện Điên Phong Chương 2445 : Đi mòn gót sắt tìm không thấy

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 2445 : Đi mòn gót sắt tìm không thấy

Vũ Luyện Điên Phong Mạc Mặc 1964từ 2019-06-09 02:24:06

.

Ở trong Toái Tinh Hải, võ giả có thể đột phá Đế Tôn Cảnh, mỗi một lần Toái Tinh Hải mở ra đều có không ít người nhìn thấy huyền bí Đế Tôn, một bước lên trời vượt qua Long Môn.

Cho nên Dương Khai không khỏi suy đoán như thế.

Nhưng ngẫm lại thì không đúng, bởi vì đó không giống động tĩnh có người thăng cấp gây ra, tối thiểu Dương Khai không phát hiện thiên địa

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn