Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vũ Luyện Điên Phong Chương 2439 : Cũng là Tinh Chủ?

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 2439 : Cũng là Tinh Chủ?

Vũ Luyện Điên Phong Mạc Mặc 2430từ 2019-06-09 02:24:05

.

- Người nào tranh đoạt với ngươi, rõ ràng là ngươi thấy sắc nổi ý tà, dùng căn nguyên nơi này dụ dỗ người ta, bị người ta cự tuyệt rồi thẹn quá thành giận muốn dùng sức mạnh. May mà người ta sớm có phòng bị, nếu không sẽ để ngươi đắc thủ rồi! Vu Oanh ủy khuất kêu lên, vừa nói còn vừa ôm chặt quần áo trên người, dường như thật sự bị Quan Khải làm gì đó.

Quan

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn