Trang chủ Đô Thị Tình yêu hôn nhân Vợ Yêu Đến Rồi!!! Chương 1 : 1

Vợ Yêu Đến Rồi!!!

Tác giả: Lạc Lạc

  • Đô Thị

    Thể loại
  • 08-06-2020Ngày đăng
  • 506 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : 1

Vợ Yêu Đến Rồi!!! Lạc Lạc 506từ 2020-06-08 22:42:46
#1
"Tôi sẽ cho cô 200 triệu, chỉ cần giúp tôi một việc"
"Thưa bà, điều trị tâm lý dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng giúp cho anh ta, bà nói đi!! Con trai bà bị gì? Trầm cảm? Hay sao?"
"Nó thích đàn ông!!"
"À...a... cái này, xin lỗi bà tôi không thể giúp được, tôi là bác sĩ tâm lý chứ không phải...."
"Cô chê ít sao? Vậy 500 triệu"
"500...500....triệu á? Tôi...tôi..."
"Yên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn