Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Vô Tận Trùng Sinh Chương 128 : Luân Hồi Chú bản thể (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 128 : Luân Hồi Chú bản thể (2)

Vô Tận Trùng Sinh Meomeo14311 2155từ 2020-09-22 13:06:24
Chương 128: Luân Hồi Chú bản thể (2)
Lại nói, sau khi Khương Thần khởi động một loại trận pháp cuối cùng.
Chỉ thấy toàn bộ sa mạc lúc này bị đóng băng. Bên ngoài bầu trời kia vốn chính là trần nhà lúc này cũng bị trận pháp biến thành băng khối.
Thứ không chịu ảnh hưởng duy nhất của trận pháp chính là thông đạo thời không.
Thông đạo thời không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn