Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vô Lại Kim Tiên 2 Chương 80 : Toàn thư hoàn.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 80 : Toàn thư hoàn.

Vô Lại Kim Tiên 2 Lương Trạm 6239từ 2015-04-27 16:06:30
Lại nói trong cuộc chiến thượng cổ yêu ma, bởi vì là vận số đã hết mà Thiên Hoàng Thái Huyền mất mạng trong Huyết Hà sát trận. Hồng Mông cực lạc giáo chủ Lâm Phong tụ hội lại Thái Huyền chân thân, lại mượn thân thể Thái Huyền mà thành đạo. Thái Huyền chính là Lâm Phong, Lâm Phong cũng Thái Huyền thực huyền diệu phi thường.
Hôm nay trước ải Chu Tước thánh nhân hai giáo hạ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn