Đăng ký thành viên VIP

VIP Tàng Thư Các - tangthucac.com

VIP member là danh hiệu dành cho các thành viên có đóng góp tại Tàng Thư Các - tangthucac.com với ưu thế vượt trội hơn so với thành viên bình thường.

Với mức phí tiết kiệm 10 lần, đăng ký danh hiệu VIP member sẽ giúp thành viên có thêm nhiều quyền lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian.