Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Viên Gia Chi Chủ Chương 13 : Lại Dọa Hứa Chử

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 13 : Lại Dọa Hứa Chử

Viên Gia Chi Chủ Tao Mi Đạp Mục 1971từ 2016-03-14 21:30:38
Trước doanh trại Ô Sào, Tào quân binh chia hai đường, một đường do Hứa Chửsuất lĩnh đối phó Viên Thượng, một đường khác do Trương Liêu, Từ Hoảng,Vu Cấm suất lĩnh Hổ Báo Kỵ tiến lên ngăn cản trùng kích chính diện củaThuần Vu Quỳnh.
Hổ Báo Kỵ là chi kỵ binh dũng mãnh thiện chiến nhất dưới trướng TàoThào. Nếu chiến đấu trên bình nguyên thì nhìn khắp thiên hạ chỉ có BắcBình
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn