Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 352 : Đánh cược mạng sống

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 352 : Đánh cược mạng sống

Nhưng biểu hiện và cách nói năng không chút sơ hở như vậy càng khiến Lâm Phi sinh nghi, bởi vì Liễu Cảnh Lam giống như một người hoàn toàn không có tính cách gì đặc biệt, luôn khéo đưa đẩy, không có khuyết điểm nào để người ta có thể nắm bắt.
Người như vậy, nếu không phải là cố ý tạo ra, mà chỉ là tính cách tự nhiên thì quá mức kỳ lạ.
Đương nhiên Lâm Phi sẽ không bỏ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn