Trang chủ Ngôn Tình Ngôn Tình Hiện Đại Vân Thiên Khuynh Thành Chương 58 : Hắn đau lòng (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 58 : Hắn đau lòng (2)

Vân Thiên Khuynh Thành Hiểu Nguyệt 996từ 2018-08-20 16:53:45
Vân dung chỉ cảm thấy tượng Bồ Tát trong điện, hướng về phía nàng trợn mắt nhìn nàng, cùng với tiếng tụng kinh ở ngoài Phật đường ngoại liên tiếp vang lên, giống như bùa đòi mạng làm nàng đổ một thân mồ hôi lạnh.
Nữ tử mới vừa rồi tiếng khóc khẩn cầu hòa lẫn trong tiếng gõ mõ, dần dần biến thành những tiếng rên rỉ, mê loạn tâm trí, xuất hiện dục vọng.
Thanh tĩnh chỗ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn