Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Vạn Niên Bất Biến Nguyệt Chương 31-End :

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 31-End

Phiên ngoại 2: Tương Tư

Hắn là một trong hai đứa song sinh long phụng nhà Trình sứ quân. Mẫu thân lại là nữ tướng quân uy dũng nhất triều đình. Coi như gia thế của hắn đủ hiển hách đi. Khuôn mặt giống phụ thân, hoa nhường nguyệt thẹn. Khi nam trang thì anh tuấn tiêu sái, khi vận nữ phục thì kiều mị hấp
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn