Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Vạn Giới Vĩnh Tiên Quyển 22 - Chương 44 : Địch Nhân Trong Số Mệnh (Hạ)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 22 - Chương 44 : Địch Nhân Trong Số Mệnh (Hạ)

Vạn Giới Vĩnh Tiên Thạch Tam 1659từ 2016-09-19 01:13:05
Tôn Lập giơ tay, có hai mươi tám đạo kim ti huyền ảo rủ xuống.
Mỗi đạo kim sắc ti mang hàm chứa pháp tắc, hai mươi tám đạo pháp tắc là toàn bộ của gã.
Hai mươi tám là hợp với tinh tú, huyền diệu thâm ảo vô cùng.
Quanh Điền Anh Đông hình thành một "Quy tắc kết giới” mà Tôn Lập khống chế được, dù nhất phẩm pháp khí, Chân nhân cảnh tu vi, đối diện quy tắc cũng vô lực.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn