Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư Chương 638 : Nhẫn giới linh (3)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 638 : Nhẫn giới linh (3)

Edit: Emily Ton.
Nhẫn giới linh là do giới linh biến ảo thành, thuộc về ảo ảnh sau khi ngưng kết linh hồn, chỉ có người đã khế ước với nó, dùng linh lực của chính mình bao vây, mới có thể gỡ xuống. Đây cũng là phương pháp duy nhất để gỡ nhẫn giới linh ra khỏi chủ nhân của nó.
Sau khi gỡ nhẫn giới linh xuống, đối với bất luận kẻ nào cũng đều là một loại nguy hiểm cực kỳ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn