Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tùy Đường Diễn Nghĩa Chương 100 : Đưa sang cung Nam Nội, ly gián tình phụ tử, Sai phù thủy Hồng Đô, kết thúc truyện Tùy Đường.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 100 : Đưa sang cung Nam Nội, ly gián tình phụ tử, Sai phù thủy Hồng Đô, kết thúc truyện Tùy Đường.

Tùy Đường Diễn Nghĩa Chữ Nhân Hoạch 8060từ 2014-04-28 21:13:49

Từ rằng:

Hoạn quan kết bè cùng hoàng hậu
Khiến triều Đường điên đảo đắng cay
Vua tôi họ Lý đoạ đày
Cha con xa cách, tớ thầy vất vơ
Tình thăm viếng sớm trưa lỗi đạo
Lời gữi thưa thô bạo lăng loàn
Tuổi già lòng nhũng héo hon
Cảnh xưa nhớ lại thở than một mình
Tìm
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn