Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Tử quải ô cung Chương 42 : Hồi 42

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 42 : Hồi 42

Tử quải ô cung Tư Mã Tử Yên 6031từ 2014-06-03 12:00:49
Phong Lôi Thần Chưởng Thạch Phong Vũ xuất lĩnh mười mấy cao thủ vào lúc canh ba đã đến Khấp Huyết nhai.
Khấp Huyết nhai là cứ địa của Nam Thiên nhị hạc, Nam Thiên nhị hạc lão đại là Vân Hạc Nhất Thánh, lão nhị là Bách Hạc Nhất Vân, hai người tu luyện tại Khấp Huyết nhai đã hơn bốn mươi năm, thủ hạ đầy rẫy khắp Trung Nguyên, cứ địa Khấp Huyết nhai cao thủ như mây, từ khi Hỏa
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn