Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Múa Cùng Sói Quyển 5 - Chương 5 : Kết cục (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 5 - Chương 5 : Kết cục (2)

Phía bắc kinh thành, một tòa kiến trúc thanh nhã rất khác biệt, là nhị hoàng tử Đông Ly Thuần đi lên cửu ngũ chí tôn đoạt được ngôi vị hoàng đế từ trong tay huynh đệ đã ba năm, sau khi trải qua chiến loạn, sai người xây dựng biệt viện lần nữa.
Biệt viện mới xây, ngói lưu ly tường trắng thật cao, lầu cao gác nhiều, núi giả rừng vườn, cầu nhỏ nước chảy, hành lang khúc chiết
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn