Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Trường Sinh Bất Tử Quyển 12 - Chương 57 : Chung Sơn và Thiết Chú Tử

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 12 - Chương 57 : Chung Sơn và Thiết Chú Tử

Trường Sinh Bất Tử Quan Kỳ 3818từ 2015-08-07 09:32:31

Convert: Tàng thư viện

Người dịch: Vô Phong - Tàng Thư Các - tangthucac.com
“Ông”
Đại đạo của Thiên Chú Tử xông lên trời, hư không xung quanh nhộn nhạo một vòng lại một vòng, khí thế cường đại của thánh nhân hướng về phía Chung Sơn.
Thiên Chú Tử không có thân hợp đại đạo,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn