Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Trường Sinh Bất Tử Quyển 11 - Chương 138 : Nguyên Thủy Ngã Xuống

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 11 - Chương 138 : Nguyên Thủy Ngã Xuống

Trường Sinh Bất Tử Quan Kỳ 2269từ 2015-01-27 22:22:10
Đúng như Chung Sơn suy đoán, Nguyên Thủy đã đến đường cùng.
Hồng Quân không tiếp tục đuổi giết Nguyên Thủy, dù sao từng là thầy trò
một hồi, nhưng Hồng Quân cũng không ra tay giúp đỡ, vận số sắp hết, hẳn
chết là chắc.
Một lát sau khi Nguyên Thủy thông qua Nguyên Thủy Phiên chạy đi, vô số
cường giả tung ra bốn phía tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Không có gì khác, bởi vì trọng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn