Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Trường Ninh Đế Quân Quyển 1 - Chương 99 : Khốn cảnh

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 99 : Khốn cảnh

Trường Ninh Đế Quân Tri Bạch 2736từ 2019-10-26 15:36:41
Khi cách đỉnh tường thành chỉ còn không đến hai mét, Bùi Khiếu rút đao chém mạnh xuống, một đao chặt đứt dây thừng!
Mạnh Trường An cảm giác dây thừng đang cầm trong tay lỏng ra, người bắt đầu trượt xuống dưới, gã lập tức ném hắc tuyến đao trong tay phải lên, sau đó hai tay bám vào khe hở giữa các viên gạch trên tường thành, hai chân đạp trên mặt tường một cái người phóng lên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn