Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Chương 910 : Liên Nha Nhi

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 910 : Liên Nha Nhi

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Nhược Nhan 2498từ 2015-01-28 09:16:27
Liên Thủ Nghĩa vì muốn khiến Chu thị khó chịu, nên đã yêu cầu đào Đông phòng của nhà cũ Liên gia, chuyển đến La gia thôn để xây thành một cái nhà khác. Chu thị mặc dù tức giận, nhưng càng muốn nhanh chóng đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, vì vậy cũng không ngăn trở.
Phần lớn những người nông dân đều sống rất tiết kiệm, yêu quý vật lực, chuyện lấy vật liệu gỗ, gạch đá của nhà cũ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn