Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo Quyển 2 - Chương 260 : Sinh cơ của Bạch Ngọc

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 2 - Chương 260 : Sinh cơ của Bạch Ngọc

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo Hắc Huyền 1868từ 2019-08-20 15:23:17
Dịch: Lạc Đinh Đang
Nhất vực nhất Tán tiên, Cửu Vực một Càn Dương.
Đây là chân lý Tu Chân Giới Cửu Vực công nhận.
Nhất vực nhất Tán tiên, không phải là nói mỗi một đại vực chỉ có thể xuất hiện một vị cường giả Tán tiên, mà là thiên địa linh khí của một đại vực chỉ đủ cho một vị Tán tiên dùng. Nếu đại vực này xuất hiện vị Tán tiên thứ hai, như vậy một người
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn