Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Trở Về Đời Thanh Chương 50 : Mới Biết Mùi Vị Nỗi Buồn (4)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 50 : Mới Biết Mùi Vị Nỗi Buồn (4)

Trở Về Đời Thanh Tứ Bối Lặc 1496từ 2016-07-26 20:44:47
tangthucac.com Dận Chân lắc đầu: “Nếu đó là ý của Hoàng a mã, e rằng bây giờ Minh Châu đã lật bài rồi.”
“Cho nên nô tài mới đoán, ngày ra tay sẽ không còn xa. Hơn nữa nô tài còn rút ra được kết luận, phần sổ sách tấu chương này, hẳn là do QuáchTú thượng trình lên trên Thiên Thính.”
“Thú vị. Quách Tú này, cứng đầu chẳng kém gì Cường Hạng của Đông Hán. Để cho ông ta dâng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn