Trang chủ Đô Thị Giải trí minh tinh Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế Chương 107 : Phiên Ngoại Cuối

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 107 : Phiên Ngoại Cuối

Ngày đó, weibo bị tê liệt.
Bởi vì Quý Hòa Hiện đã lâu rồi không đăng weibo nay bỗng đăng tải tin mới, anh đăng hai tấm ảnh, một là ảnh giấy kết hôn, một là ảnh bàn tay nắm chặt với nhau, lộ ra nhẫn cưới.
Còn có một đoạn tin: "Phu nhân là người ngoài vòng, xin chiếu cố nhiều hơn."
Bình thường Quý Hòa Hiện khá ít khi đăng tải weibo, mỗi khi anh tùy tiện
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn