Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tranh Thiên Hạ Chương 55 : Kết thúc

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 55 : Kết thúc

Tranh Thiên Hạ Khuynh Linh Nguyệt 630từ 2019-05-25 21:49:59
Editor: Thiên Ân
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
Tháng tư, thiên hạ thống nhất, vương triều mới được thành lập, Hoàng Triều đăng cơ lên làm vua, lấy niên hiệu là “Tích Trạch”, phong Hoa Thuần Nhiên làm hoàng hậu.
Cùng ngày đăng cơ, Hoàng Triều ban chiếu chỉ, phục hồi lại Cửu La bộ tộc, cho phép tất cả tộc nhân quay về quê cũ.
Ngày mười tháng tư, Hoàng Triều ban lệnh khắp thiên hạ,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn