Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Tối Tiên Du Chương 30 : Tử Đồng môn

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 30 : Tử Đồng môn

Tối Tiên Du Hà Tả 1739từ 2017-03-12 16:55:19
Đối phó với ảo giác của Tử Đồng môn cũng giống như Cửu Chuyển Khốn Yêu chú, phải tiêu diệt chân thân của yêu thú thì mới có thể phá giải ảo giác. Nhưng chỗ bất đồng là người thi pháp Cửu Chuyển Khốn Yêu chú không thể có hành vi hay động tác gì khác, mà Tử Đồng Thất Thần thuật thì lại có thể vây khốn đối phương, hạ tử thủ. Nội dung ảo giác cũng không giống nhau, cho nên Tây
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn