Trang chủ Ngôn Tình Ngôn Tình Hiện Đại Tình Yêu Hóa Ra Chỉ Vậy Chương 74 : Những Năm Tháng Ấy Những Câu Chuyện Ấy (Bốn)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 74 : Những Năm Tháng Ấy Những Câu Chuyện Ấy (Bốn)

Tình Yêu Hóa Ra Chỉ Vậy Lục Xu 1687từ 2016-12-11 19:38:20
Một người hết hi vọng, rốt cuộc cần thời gian bao lâu, Liễu Tư Ngôn một mực tự hỏi mình câu hỏi này – Không phải cô không biết giữa mình và Chu Thừa Trạch không thể nữa, nhưng cô không thể chấp nhận, cũng không cam tâm, không chịu tin rằng Chu Thừa Trạch sẽ thực sự yêu Thẩm Đại Ngưng, Thẩm Đại Ngưng có gì chứ, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp và gia thế, chẳng có gì nữa cả, cô không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn