Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Tình Kiếm Quyển 11 - Chương 17 :

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 11 - Chương 17

Tình Kiếm Tâm Tại Lưu Lãng 1680từ 2014-04-21 15:19:03

Tình Kiếm

Chương 17: Vĩ thanh.
    
      
 
 
Ba tháng sau, Thiếu Lâm tự chính thức kiến thành, Hoa Nhược Hư đem chức vị Chưởng môn truyền cho Vô Trần, Vô Trần rất nhanh thu được đệ tử đầu tiên, nhưng ai cũng không thể tưởng được, lại là Nam Cung Hiên Viên.
 
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn