Trang chủ Ngôn Tình Ngôn Tình Hiện Đại Tìm Chồng Chương 46 : Chương 46

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 46 : Chương 46

Tìm Chồng Minh Nguyệt Thính Phong 4162từ 2015-01-30 01:49:13
Nơi Nhiễm Phi Trạch đến là Thành Bình Châu.
Thực ra chàng có hẹn với người ta, cũng khôngphải là hẹn gì quá gấp gáp, vốn muốn cùng đưa Tô Tiểu Bồi đi
cùng, đã tính toán lộ trình, hai người chậm rãi đi có lẽ
phải mất nửa tháng mới tới được. Nhưng Nhiễm Phi Trạch đi một
mình nên chỉ mất có tám ngày.
Dọc đường đi Nhiễm Phi Trạch cứ nhớ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn