Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Tiêu Nhiên Mộng Chương 95 : Chương 25

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 95 : Chương 25

Tiêu Nhiên Mộng Tiêu Dật 3935từ 2015-09-27 14:04:03
Ngày hôm sau, Tranh nhi rời đi không từ biệt. Cô chỉ để lại cho Bộ Sát một phong thư. Dưới ánh nến, tôi mơ hồ đoán đó là một bài thơ. Nhưng tôi tin, với trình độ văn học của Bộ Sát thì tuyệt đối là không hiểu viết gì, với lại, huynh ấy không cho chúng tôi xem đã một mình đốt mất.
Nhưng rất lâu về sau, tôi mới chậm chạp hiểu ra, có lẽ.. Tranh nhi thích Bộ Sát nên mới cố ý
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn