Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Tiên Qua Hành Quyển 2 - Chương 10 : Phệ Quyết

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 2 - Chương 10 : Phệ Quyết

Tiên Qua Hành Lịch Thập Tam 1829từ 2014-04-28 21:35:03
- Vậy sao...?
Lưu Thanh Phong cùng với yêu thú thì Cổ Qua cũng lưu ý đến, nhưng mấy tên theo đuôi Thiệu Dương công chúa kia Cổ Qua quả thật không chú ý. Một đám con dòng cháu giống tự nhiên không có chuyện gì lại đi ăn dấm. Nguy hiểm dĩ nhiên là cũng có, nhưng Cổ Qua vẫn tự tin để bảo vệ tánh mạng thì không thành vấn đề. Dù sao thì bố trận
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn