Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Tiên Lộ Yên Trần Quyển 14 - Chương 221 : Tuệ thiệt như oanh, đề thôi vạn lý phong lôi.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 14 - Chương 221 : Tuệ thiệt như oanh, đề thôi vạn lý phong lôi.

Tiên Lộ Yên Trần Quản Bình Triều 4570từ 2014-05-29 23:04:15

TIÊN LỘ YÊN TRẦN

Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 14: Hiểu lai kiếm khí thôi xuân sự.
-----o0o-----
Chương 221:Tuệ thiệt như oanh, đề thôi vạn lý phong lôi.
"Đông nam thiên nam một ngàn bốn trăm dặm, nơi hải đảo có thủy triều đỏ sẫm".
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn