Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Tiên Lộ Chí Tôn Chương 10-1 : Linh đan (1)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 10-1 : Linh đan (1)

Tiên Lộ Chí Tôn Thụy Thu 1218từ 2017-03-12 16:55:22
Kiếm lợi chỗ Lý lão tam, thuận tiện báo thù kiếp trước bị đối phương đùa bỡn, Dương Quân Sơn cảm thấy thật vui vẻ thoải mái.
Nhưng tiếp đó đi dạo một vòng xuống các quầy hàng ở chợ phiên, không phát hiện ra cái gì có thể khiến cho hắn sáng mắt nữa. Nói chung không phải là không có món gì đáng để cho hắn mua để dành, thật sự vì Dương Quân Sơn không còn nhiều thạch tệ nữa.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn