Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ Chương 60 : Thức tỉnh, trấn áp (thượng)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 60 : Thức tỉnh, trấn áp (thượng)

Luyện công mật thất.
Cường Thân Đan, Nội Tráng đan, Bổ Huyết Đan, Ích Tinh Đan, Ích Nguyên Đan, Ích Thần Đan, Tiểu Hoàn Đan, Sinh Tức Đan,...
Các loại đan dược, có khoảng trên trăm bình đang bày ra trước mặt Chung Nguyên.
Nhìn những thứ này, Chung Nguyên tràn ngập cảm khái. Bởi vì đây là kết quả mà hắn đạt được sau hơn một
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn